Kiss me I taste like Wine Thong

Peace, Love, and Wine Thong

Kiss Me Black Thong (Front)

Ireland Crest Thong (Front)

Flag Lion Crest Thong (Front)

Lion Crest Thong (Front)

Kiss Me Ladies Shorties Black (Back)

Kiss Me Ladies Shorties White (Back)

Kiss me I taste like Wine Shorties (Front)

Peace, Love, and Wine Shorties (Front)

Ireland Crest Shorties (Back)

Lion Crest Shorties (Back)